Úvod >> Miniškolka Sluníčko >> Ceník

Ceník

DS Miniškolka Sluníčko

ceny jsou platné od 1. 1. 2019.

Celodenní celoměsíční hlídání: 1.800,- Kč / měsíc.  (možnost slevy na dani za rok 2018 až 12200,- )

Zkrácené hlídání 10 dní v měsíci:  1400,- Kč /10dní v měsíci (nutné nahlášení dní před započetím měsíce)

Celodenní strava 55,- kč/os/den.  

Platba 1100,- kč/měsíc. (vyúčtování po ukončení docházky v 6 a 12 měsíci). 

Cenu je nutné uhradit v plné výši vždy předem k 20. dni předchozího měsíce, a to převodem na účet č. 2300193608/2010 (Fio banka), nebo v hotovosti na recepci RC Sluníčko, a to každou středu od 7.00 do 16.30 hod. Platba se provádí vždy na jeden kalendářní měsíc dopředu.

Zajištujeme celodenní stravu pro Vaše dítě (svačinky a obědy). Celková cena celodenní stravy je 55,- Kč/den/dítě. Platba za stravu se provádí vždy předem. Způsob úhrady je obdobný, jako u školného (viz. výše): bezhotovostní platba na účet nebo v hotovosti na recepci. Vyúčtování podle docházky je vedeno průběžně v systému: miniskolkaslunicko.onlineskolky.cz, do kterého budete mít přístup po přihlášení dítěte do Miniškolky Sluníčko.

CENÍK za služby ve veřejné DS Miniškolka Sluníčko

ceny jsou platné od 1. 4. 2018.

Celodenní celoměsíční hlídání jednoho dítě: 1.400,- Kč / měsíc.  (možnost slevy na dani za rok 2018 až 12200,- )

Celodenní strava 55,- kč/os/den.  Platba 1100,- kč/měsíc. (vyučtování po ukončení docházky v 6 a 12 měsíci)

Cenu je nutné uhradit v plné výši vždy předem k 20. dni předchozího měsíce, a to převodem na účet č. 2300193608/2010 (Fio banka), nebo v hotovosti na recepci RC Sluníčko, a to každou středu od 7.00 do 16.30 hod. Platba se provádí vždy na jeden kalendářní měsíc dopředu.

Zajištujeme celodenní stravu pro Vaše dítě (svačinky a obědy). Celková cena celodenní stravy je 55,- Kč/den/dítě. Platba za stravu se provádí vždy předem. Způsob úhrady je obdobný, jako u školného (viz. výše): bezhotovostní platba na účet nebo v hotovosti na recepci. Vyúčtování podle docházky je vedeno průběžně v systému: miniskolkaslunicko.onlineskolky.cz, do kterého budete mít přístup po přihlášení dítěte do Miniškolky Sluníčko.

Rodiče si hradí výlety (dopravu, vstupy, apod.) a kulturní akce dle plánovaného programu.

Aktuální znění tohoto Ceníku je zveřejněno v prostorách DS.

Tento Ceník je platný a účinný od 1. 4. 2018.

V Pardubicích dne 1. 4. 20

Kristýna Bohuňková

koordinátorka veřejné DS Miniškolka Sluníčko