Úvod >> Miniškolka Sluníčko >> Ceník

Ceník

CENÍK za služby ve veřejné DS Miniškolka Sluníčko

ceny jsou platné od 1. 10. 2016.

Celodenní celoměsíční hlídání jednoho dítě: 1.200,- Kč / měsíc.

Cenu je nutné uhradit v plné výši vždy předem k 20. dni předchozího měsíce, a to převodem na účet č. 2300193608/2010 (Fio banka), nebo v hotovosti na recepci RC Sluníčko, a to každou středu od 7.00 do 16.30 hod. Platba se provádí vždy na jeden kalendářní měsíc dopředu.

V případě Vašeho zájmu rádi zajistíme celodenní stravu pro Vaše dítě (svačinky a obědy). Celková cena celodenní stravy je 55,- Kč/den/dítě. Platba za stravu se provádí vždy předem. Způsob úhrady je obdobný, jako u školného (viz. výše): bezhotovostní platba na účet nebo v hotovosti na recepci. Vyúčtování podle docházky je vedeno průběžně v systému: miniskolkaslunicko.onlineskolky.cz, do kterého budete mít přístup po přihlášení dítěte do Miniškolky Sluníčko.

Rodiče si hradí výlety (dopravu, vstupy, apod.) a kulturní akce dle plánovaného programu

 

Aktuální znění tohoto Ceníku je zveřejněno v prostorách DS.

Tento Ceník je platný a účinný od 1. 10. 2016.

 

V Pardubicích dne 1. 10. 2016

Kristýna Bohuňková

koordinátorka veřejné DS Miniškolka Sluníčko